Lịch thi đấu Ngoại hạng Scotland sắp diễn ra

 • Thứ Bảy, Ngày 09/12/2023
 • 22:00 - 09/12
  Aberdeen
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 09/12
  Livingston
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 09/12
  Motherwell
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 09/12
  Glasgow Rangers
  VS
  Dundee
 • 22:00 - 09/12
  Saint Mirren
  VS
  Ross County
 • Chủ Nhật, Ngày 10/12/2023
 • 19:00 - 10/12
  Kilmarnock
  VS
  Celtic FC
 • Thứ Bảy, Ngày 16/12/2023
 • 22:00 - 16/12
  Celtic FC
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 16/12
  Livingston
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 16/12
  Ross County
  VS
  Dundee
 • 22:00 - 16/12
  Saint Mirren
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 16/12
  Saint Johnstone
  VS
  Hibernian
 • Thứ Năm, Ngày 21/12/2023
 • 02:45 - 21/12
  Aberdeen
  VS
  Livingston
 • 02:45 - 21/12
  Glasgow Rangers
  VS
  Saint Johnstone
 • Thứ Bảy, Ngày 23/12/2023
 • 22:00 - 23/12
  Celtic FC
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 23/12
  Dundee
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 23/12
  Heart of Midlothian
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 23/12
  Kilmarnock
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 23/12
  Motherwell
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 23/12
  Ross County
  VS
  Hibernian
 • Thứ Ba, Ngày 26/12/2023
 • 22:00 - 26/12
  Hibernian
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 26/12
  Saint Johnstone
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Năm, Ngày 28/12/2023
 • 02:45 - 28/12
  Aberdeen
  VS
  Motherwell
 • 02:45 - 28/12
  Dundee
  VS
  Celtic FC
 • 02:45 - 28/12
  Livingston
  VS
  Saint Johnstone
 • 02:45 - 28/12
  Glasgow Rangers
  VS
  Ross County
 • 02:45 - 28/12
  Saint Mirren
  VS
  Kilmarnock
 • 03:00 - 28/12
  Hibernian
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Bảy, Ngày 30/12/2023
 • 19:30 - 30/12
  Celtic FC
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 30/12
  Aberdeen
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 30/12
  Heart of Midlothian
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 30/12
  Kilmarnock
  VS
  Dundee
 • 22:00 - 30/12
  Motherwell
  VS
  Livingston
 • Thứ Ba, Ngày 02/01/2024
 • 22:00 - 02/01
  Dundee
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 02/01
  Hibernian
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 02/01
  Livingston
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 02/01
  Glasgow Rangers
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 02/01
  Ross County
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 02/01
  Saint Mirren
  VS
  Celtic FC
 • Thứ Bảy, Ngày 27/01/2024
 • 22:00 - 27/01
  Celtic FC
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 27/01
  Heart of Midlothian
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 27/01
  Kilmarnock
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 27/01
  Livingston
  VS
  Dundee
 • 22:00 - 27/01
  Saint Johnstone
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 27/01
  Saint Mirren
  VS
  Glasgow Rangers
 • Thứ Bảy, Ngày 03/02/2024
 • 22:00 - 03/02
  Aberdeen
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 03/02
  Dundee
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 03/02
  Hibernian
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 03/02
  Motherwell
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 03/02
  Glasgow Rangers
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 03/02
  Ross County
  VS
  Saint Johnstone
 • Thứ Năm, Ngày 08/02/2024
 • 02:45 - 08/02
  Hibernian
  VS
  Celtic FC
 • 02:45 - 08/02
  Kilmarnock
  VS
  Livingston
 • 02:45 - 08/02
  Motherwell
  VS
  Ross County
 • 02:45 - 08/02
  Glasgow Rangers
  VS
  Aberdeen
 • 02:45 - 08/02
  Saint Johnstone
  VS
  Heart of Midlothian
 • 02:45 - 08/02
  Saint Mirren
  VS
  Dundee
 • Thứ Bảy, Ngày 17/02/2024
 • 22:00 - 17/02
  Aberdeen
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 17/02
  Celtic FC
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 17/02
  Dundee
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 17/02
  Heart of Midlothian
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 17/02
  Livingston
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 17/02
  Saint Johnstone
  VS
  Glasgow Rangers
 • Thứ Bảy, Ngày 24/02/2024
 • 22:00 - 24/02
  Hibernian
  VS
  Dundee
 • 22:00 - 24/02
  Kilmarnock
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 24/02
  Motherwell
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 24/02
  Glasgow Rangers
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 24/02
  Ross County
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 24/02
  Saint Mirren
  VS
  Saint Johnstone
 • Thứ Năm, Ngày 29/02/2024
 • 02:45 - 29/02
  Aberdeen
  VS
  Saint Johnstone
 • 02:45 - 29/02
  Celtic FC
  VS
  Dundee
 • 02:45 - 29/02
  Heart of Midlothian
  VS
  Hibernian
 • 02:45 - 29/02
  Kilmarnock
  VS
  Glasgow Rangers
 • 02:45 - 29/02
  Livingston
  VS
  Motherwell
 • 02:45 - 29/02
  Ross County
  VS
  Saint Mirren
 • Thứ Bảy, Ngày 02/03/2024
 • 22:00 - 02/03
  Dundee
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 02/03
  Heart of Midlothian
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 02/03
  Hibernian
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 02/03
  Glasgow Rangers
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 02/03
  Saint Johnstone
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 02/03
  Saint Mirren
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Bảy, Ngày 16/03/2024
 • 22:00 - 16/03
  Celtic FC
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 16/03
  Dundee
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 16/03
  Hibernian
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 16/03
  Kilmarnock
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 16/03
  Motherwell
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 16/03
  Ross County
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Bảy, Ngày 30/03/2024
 • 22:00 - 30/03
  Aberdeen
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 30/03
  Heart of Midlothian
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 30/03
  Livingston
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 30/03
  Motherwell
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 30/03
  Glasgow Rangers
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 30/03
  Saint Johnstone
  VS
  Dundee
 • Thứ Bảy, Ngày 06/04/2024
 • 21:00 - 06/04
  Dundee
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 06/04
  Hibernian
  VS
  Saint Johnstone
 • 21:00 - 06/04
  Kilmarnock
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 06/04
  Livingston
  VS
  Aberdeen
 • 21:00 - 06/04
  Glasgow Rangers
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 06/04
  Saint Mirren
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Bảy, Ngày 13/04/2024
 • 21:00 - 13/04
  Aberdeen
  VS
  Dundee
 • 21:00 - 13/04
  Celtic FC
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 13/04
  Heart of Midlothian
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 13/04
  Motherwell
  VS
  Hibernian
 • 21:00 - 13/04
  Ross County
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 13/04
  Saint Johnstone
  VS
  Kilmarnock

Xem ngay kqbd Ngoại hạng Scotland, kết quả Ngoại hạng Scotland cập nhật 247

X
X
X